TOGAMI CONTACTOR

Mã sản phẩm: PAK-8JS31

Tên thiết bị: CONTACTOR PAK-8JS31

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Togami
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THIẾT BỊ CONTACTOR CỦA HÃNG TOGAMI TẠI VIỆT NAM

SAU ĐÂY LÀ LIST THIẾT BỊ CHÚNG TÔI THƯỜNG CUNG CẤP TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM:

AUX MAGNETIC RELAYS 
PAK-8JS404NO24V10mA~ 
PAK-8JS313NO1NC24V10mA~ 
PAK-8JS222NO2NC24V10mA~ 
PAK-8JS606NO24V10mA~ 
PAK-8JS515NO1NC24V10mA~ 
PAK-8JS424NO2NC24V10mA~ 
PAK-8JS333NO3NC24V10mA~ 
PAK-8JS808NO24V10mA~ 
PAK-8JS717NO1NC24V10mA~ 
PAK-8JS626NO2NC24V10mA~ 
PAK-8JS535NO3NC24V10mA~ 
PAK-8JS444NO4NC24V10mA~ 
 
AUX  CONTACT UNIT 
HAU-2-202NOfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HAU-2-111NO1NCfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HAU-4-404NOfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HAU-4-313NO1NCfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HAU-4-222NO2NCfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HAU-BL1NO1NCfor PAK-100H ~PAK-220H  L Clip-on
HAU-BR1NO1NCfor PAK-100H ~PAK-220H  R Clip-on
 
 
NO-LOSS LATCH UNIT 
HL-B100-110V/50,60HZfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
HL-B200-220V/50,60HZfor PAK-11J ~PAK-80H   Front Clip-on
 
MECHANICAL INTERLOCK KITS 
ML-E-R12Jto  RSK-12J 
ML-E-R20Jto  RSK-20J 
ML-E-R21Jto  RSK-21J 
ML-E-R26Jto  RSK-26J 
ML-E-R35Jto  RSK-35J 
ML-E-R50Jto  RSK-50J 
ML-C-R50Hto  RSK-50H 
ML-C-R65Hto  RSK-65H 
ML-C-R80Hto  RSK-80H 
ML-C-R95Hto  RSK-95H 
ML-D-R100Hto  RSK-100H 
ML-D-R125Hto  RSK-125H 
ML-D-R150Hto  RSK-150H 
ML-D-R220Hto  RSK-220H 
** CONTENTS :  12J  ~  50J  = INTERLOCK  +  CONNECTING BASE 
                        50H  ~  95H  = INTERLOCK  +  BASE PLATE 
                        100H ~ 220H = INTERLOCK  +  BASE  PLATE    +    PEDESTAL 

Xin vui lòng liên hệ với Chúng Tôi để được tư vấn và hỗ trợ!