SERVO AMLIFIER MITSUBISHI MR-J2S-10B MR-J2S-10A1

Mã sản phẩm: MR-J2S-10B, MR-J2S-10A1

Tên thiết bị: SERVO AMLIFIER MITSUBISHI MR-J2S-10B MR-J2S-10A1

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Mitsubishi
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP SERVO MOTOR VÀ

AMPLIFIER CỦA HÃNG MITSUBISHI

 
Mã hàngCông suất ngõ raNguồn cấp
MR-J2S-10A0.1kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-10B0.1kW1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-10A10.1kW1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-10B10.1kW
MR-J2S-20A0.2kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-20B0.2kW1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-20A10.2kW1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-20B10.2kW
MR-J2S-40A0.4kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-40B0.4kW1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-40A10.4kW1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz
MR-J2S-40B10.4kW
MR-J2S-60A0.6kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-60B0.6kW1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-60A40.6kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-60B40.6kW
MR-J2S-70A0.7kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc
MR-J2S-70B0.7kW1-phase 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100A1.0kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B1.0kW
MR-J2S-100A41.0kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-100B41.0kW
MR-J2S-200A2.0kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B2.0kW
MR-J2S-200A42.0kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-200B42.0kW
MR-J2S-350A3.5kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B3.5kW
MR-J2S-350A43.5kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-350B43.5kW
MR-J2S-500A5.0kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B5.0kW
MR-J2S-500A45.0kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-500B45.0kW
MR-J2S-700A7.0kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B7.0kW
MR-J2S-700A47.0kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-700B47.0kW
MR-J2S-11KA11kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB11kW
MR-J2S-11KA411kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-11KB411kW
MR-J2S-15KA15kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB15kW
MR-J2S-15KA415kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-15KB415kW
MR-J2S-22KA22kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB22kW
MR-J2S-22KA422kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-22KB422kW
MR-J2S-30KA30kW3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB30kW
MR-J2S-30KA430kW3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz
MR-J2S-30KB430kW