SANYO DENKI VIET NAM LIST COOLING FAN 1

Mã sản phẩm: SANYO DENKI VIET NAM LIST COOLING FAN 1

Tên thiết bị: COOLING FAN SANYO DENKI

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Gemu, Sanyodenki
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPC VIỆT NAM LÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC SANYO DENKI MOTOR TẠI VIỆT NAM

  SANYO DENKI COOLING FAN:

STTProductSize_TypeVoltageInternal P/NStandard Lead Time
1DC Fan36x28GV129GV3612G302P10W
2DC Fan36x28GV129GV3612G3D01P10W
3DC Fan36x28GV129GV3612G301P10W
4DC Fan36x28GV129GV3612P3G03P10W
5DC Fan36x28GV129GV3612J302P10W
6DC Fan36x28GV129GV3612J3D01P10W
7DC Fan36x28GV129GV3612J301P10W
8DC Fan36x28GV129GV3612P3J03P10W
9DC Fan38x28GV129GV0312H3011P10W
10DC Fan38x28GV129GV0312H301P10W
11DC Fan38x28GV129GV0312E3021P-
12DC Fan38x28GV129GV0312E302P10W
13DC Fan38x28GV129GV0312E3D011PTBA
14DC Fan38x28GV129GV0312E3D01P10W
15DC Fan38x28GV129GV0312E3011P10W
16DC Fan38x28GV129GV0312E301P10W
17DC Fan38x28GV129GV0312G3021P-
18DC Fan38x28GV129GV0312G302P10W
19DC Fan38x28GV129GV0312G3D011P-
20DC Fan38x28GV129GV0312G3D01P10W
21DC Fan38x28GV129GV0312G3011P10W
22DC Fan38x28GV129GV0312G301P10W
23DC Fan38x28GV129GV0312J3021P-
24DC Fan38x28GV129GV0312J302P10W
25DC Fan38x28GV129GV0312J3D011P-
26DC Fan38x28GV129GV0312J3D01P10W
27DC Fan38x28GV129GV0312P3J80P10W
28DC Fan38x28GV129GV0312J3011P10W
29DC Fan38x28GV129GV0312J301P10W
30DC Fan38x28GV129GV0312P3J031P10W
31DC Fan38x28GV129GV0312P3J03P10W
32DC Fan38x28GV129GV0312K3011P10W
33DC Fan38x28GV129GV0312K301P10W
34DC Fan38x28GA129GA0312P3G0012W
35DC Fan38x28GA129GA0312P3G00112W
36DC Fan38x28GA129GA0312P3G0011P-
37DC Fan38x28GA129GA0312P3G001P10W
38DC Fan38x28GA129GA0312P3J0012W
39DC Fan38x28GA129GA0312P3J00112W
40DC Fan38x28GA129GA0312P3J0011P-
41DC Fan38x28GA129GA0312P3J001P10W
42DC Fan38x28GA129GA0312P3K0012W
43DC Fan38x28GA129GA0312P3K00112W
44DC Fan38x28GA129GA0312P3K0011P-
45DC Fan38x28GA129GA0312P3K001P10W
46DC Fan38x48CRA129CRA0312J402P-
47DC Fan38x48CRA129CRA0312J401P12W
48DC Fan38x48CRA129CRA0312P4J03P12W
49DC Fan38x48CRA129CRA0312K402P-
50DC Fan38x48CRA129CRA0312K401P-
51DC Fan38x48CRA129CRA0312P4K03P12W
52DC Fan40x10P5109P0405M9022W
53DC Fan40x10P5109P0405M902P10W
54DC Fan40x10P5109P0405M9D012W
55DC Fan40x10P5109P0405M9D01P10W
56DC Fan40x10P5109P0405M9012W
57DC Fan40x10P5109P0405M901P10W
58DC Fan40x10P5109P0405H9022W
59DC Fan40x10P5109P0405H902P10W
60DC Fan40x10P5109P0405H9D012W
61DC Fan40x10P5109P0405H9D01P10W
62DC Fan40x10P5109P0405H9012W
63DC Fan40x10P5109P0405H901P10W
64DC Fan40x10P12109P0412M9022W
65DC Fan40x10P12109P0412M902P10W
66DC Fan40x10P12109P0412M9D012W
67DC Fan40x10P12109P0412M9D01P10W
68DC Fan40x10P12109P0412M9012W
69DC Fan40x10P12109P0412M901P10W
70DC Fan40x10P12109P0412H9022W
71DC Fan40x10P12109P0412H902P10W
72DC Fan40x10P12109P0412H9D012W
73DC Fan40x10P12109P0412H9D01P10W
74DC Fan40x10P12109P0412H9012W
75DC Fan40x10P12109P0412H901P10W
76DC Fan40x15P5109P0405M702P10W
77DC Fan40x15P5109P0405M7D01P10W
78DC Fan40x15P5109P0405M701P10W
79DC Fan40x15P5109P0405H702P10W
80DC Fan40x15P5109P0405H7D01P10W