PS2-61P Keyence

Tên thiết bị: Sensor Keyence

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Keyence
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM CHUYÊN CUNG CẤP KEYENCE TẠI VIỆT NAM

 

Sensor Amplifer
Model : FS-V31
Brand: Keyence

 

Fiber sensor
Model: FU-79
Brand: Keyence

 

Sensor

Model: PS2-61P

Brand: Keyence

 

Sensor

Model: PS-52

Brand: Keyence

 

Reflective Fiber Unit

Model: FU-20

Brand: Keyence

 

Sensor

Model: FS-V31P

Brand: Keyence

 

Sensor

Model: LK-G37

Brand: Keyence

 

Sensor

Model: FU-45

Brand: Keyence

 

Sensor

Model: FU-46

Brand: Keyence

 

Transmissive Fiber Unit

Model: FU-A10

Brand: Keyence

 

Amplifier

Model: TA-340

Brand: Keyence

 

Sensor head

Model: TH-315

Brand: Keyence

 

Reflective Fiber unit

Model: FU-35TZ

Brand: Keyence

 

Amplifier Units Cable

Model: FS-N41N

Brand: Keyence

 

Reflective Fiber Unit

Model: FU-24X

Brand: Keyence

 

Reflective

Model: F-2HA

Brand: Keyence

 

Reflective Fiber Unit

Model: FU-45X

Brand: Keyence

 

Amplifier

Model: FS-V31CP

Brand: Keyence

 

Reflective Fiber Unit

Model: FU-20

Brand: Keyence

 

PLC

Model: KV-3000

 

Power supply 2.1A

Model: MS2-H50

FS-V31, FU-79, PS2-61P, PS-52, FU-20, FS-V31P, LK-G37, FU-45, FU-46, FU-A10