PAK-35J Contactor Togami

Mã sản phẩm: PAK-35J, PAK-300H , PAK-150H

Tên thiết bị: Contactor Togami PAK-35J

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Togami
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

Công ty Đại Phú Cát (DPCVIETNAM)–Nhà Phân phối chính thức hãng TOGAMI tại Việt Nam  Chuyên cung cấp các loại Relay, Contactor…

"TOGAMI" MAGNETIC CONTACTORS :
PAK-6JC4.0KW(7.9A) at 440V2.2KW/8.7A at 220V
PAK-6JC314.0KW(7.9A) at 440V2.2KW/8.7A at 220V
PAK-11J4.5KW(9.5A) at 440V3.7KW/13.5A at 220V
PAK-11J314.5KW(9.5A) at 440V3.7KW/13.5A at 220V
PAK-12J5.5KW(11.5A) at 440V4KW/15A at 220V
PAK-12J315.5KW(11.5A) at 440V4KW/15A at 220V
PAK-20J11KW(22A) at 440V7.5KW/27A at 220V
PAK-20J3111KW(22A) at 440V7.5KW/27A at 220V
PAK-21J11KW(22A) at 440V7.5KW/27A at 220V
PAK-21J2011KW(22A) at 440V7.5KW/27A at 220V
PAK-21J0211KW(22A) at 440V7.5KW/27A at 220V
PAK-26J20KW(35A) at 440V10KW/35A at220V
PAK-35J26KW(45A) at 440V15KW/52A at 220V
PAK-50J30KW(62A) at 440V15KW/65A at 220V
PAK-50H30KW(62A) at 440V15KW/65A at 220V
PAK-65H37KW(75A) at 440V19KW/80A at 220V
PAK-80H45KW(90A) at 440V22KW/90A at 220V
PAK-95H55KW(110A) at 440V27KW/110A at 220V
PAK-100H55KW(110A) at 440V30KW/125A at 220V
PAK-125H60KW(125A) at 440V37KW/150A at 220V
PAK-150H75KW(150A) at 440V55KW/200A at 220V
PAK-220H95KW(180A) at 440V75KW/275A at 220V
PAK-300H150KW(300A) at 440V90KW/300A at 220V
PAK-400H200KW(400A) at 440V115KW/400A at 220V
PAK-600H300KW(600A) at 440V160KW/600A at 220V
PAK-800H400KW(800A) at 440V200KW/800A at 220V