BLHM015K-30, BLH2D15-K, CC02BLHR, LHS003CC

Tên thiết bị: Speed control motor BLH

Tình trạng: Còn hàng

Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC ORIENTAL MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

Frame Size42mm
Shaft/Gear TypeParallel Shaft Gearhead GFS Gear
Gear Ratio10
Included CableConnection Cable (1.5m)
Rated Output Power (Continuous)15W
Power Supply Input Rated Voltage24VDC
Power Supply Input Permissible Voltage Range-10~+10%
Power Supply Input Rated Input Current0.93A
Power Supply Input Maximum Input Current2.3A
Rated Torque (Motor Shaft)0.048N・m
Rated Speed (Motor Shaft)3000r/min
Speed Control Range10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
Permissible Torque0.43N・m(8-300r/min)
Permissible Load Inertia J14×10^-4kg・m^2
Permissible Load Inertia J (When instantaneous stop or instantaneous bi-directional operation is performed)1.7×10^-4kg・m^2
Speed Regulation (Load)±0.5% max. [0 to rated torque, at rated speed, at rated voltage, at normal temperature]
Speed Regulation (Voltage)±0.5% max. [Rated voltage ±10%, at rated speed, with no load, at normal temperature]
Speed Regulation (Temperature)±0.5% max. [Operating ambient temperature 0 to +50°C, at rated speed, with no load, at rated voltage]
StandardUL、CSA
CE Markingaffixed
Speed Setting MethodAnalog Setting Type
Mass: Motor0.5kg
Mass: Control Circuit46g
  • ●Maximum Instantaneous Torque (motor shaft): 0.072N·m
    ●Rotation Direction: Same direction as the motor

 

Product NameFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioRated Output PowerPower SupplyRated TorqueSpeed Control 
BLHM015K-10+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC0.048N・m10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-10+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC0.048N・m10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-10+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC0.048N・m10 to 300 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-100+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC0.048N・m1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-100+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC0.048N・m1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-100+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC0.048N・m1 to 30 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-15+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC0.048N・m6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-15+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC0.048N・m6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-15+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC0.048N・m6.7 to 200 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-20+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC0.048N・m5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-20+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC0.048N・m5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-20+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC0.048N・m5 to 150 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-30+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC0.048N・m3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-30+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC0.048N・m3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-30+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC0.048N・m3.3 to 100 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-5+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC0.048N・m20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-5+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC0.048N・m20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-5+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC0.048N・m20 to 600 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-50+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC0.048N・m2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-50+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC0.048N・m2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-50+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC0.048N・m2 to 60 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-A+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC0.048N・m100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-A+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC0.048N・m100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)
BLHM015K-A+BLH2D15-K+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC0.048N・m100 to 3000 r/min (Speed Ratio 30:1)

 

Product NameFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioRated Output PowerPower Supply
BLHM015K-10+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC
BLHM015K-10+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC
BLHM015K-10+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1015W24VDC
BLHM015K-100+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC
BLHM015K-100+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC
BLHM015K-100+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear10015W24VDC
BLHM015K-15+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC
BLHM015K-15+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC
BLHM015K-15+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear1515W24VDC
BLHM015K-20+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC
BLHM015K-20+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC
BLHM015K-20+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear2015W24VDC
BLHM015K-30+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC
BLHM015K-30+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC
BLHM015K-30+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear3015W24VDC
BLHM015K-5+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC
BLHM015K-5+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC
BLHM015K-5+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear515W24VDC
BLHM015K-50+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC
BLHM015K-50+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC
BLHM015K-50+BLH2D15-K+LHS003CC42mmParallel Shaft Gearhead GFS Gear5015W24VDC
BLHM015K-A+BLH2D15-K+CC02BLH+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC
BLHM015K-A+BLH2D15-K+CC02BLHR+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC
BLHM015K-A+BLH2D15-K+LHS003CC42mmRound Shaft Type-15W24VDC