AJ65SBTB1-8T PLC MITSUBISHI

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Mitsubishi
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPC VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP PLC MITSUBISHI

Compact output units
AJ65SBTB1-8T8 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-16T16 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-32T32 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTC1-32T32 points DC12/24V (0.1A) transistor output (sink type) 1-wire, one touch connector type
(plug for connector sold separately)
AJ65SBTB1-16T116 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire terminal type (low current flow when off)
AJ65SBTB1-32T132 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire terminal type (low current flow when off)
AJ65SBTCF1-32T32 points DC12/24V (0.1A) transistor output (sink type) 1-wire, FCN connector (40 pin connector)
AJ65SBTB2-8T8 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 2-wire, terminal type
AJ65SBTB2-16T16 points DC12/24V (0.5A) transistor output (sink type) 2-wire, terminal type
AJ65SBTB1-8TE8 points DC12/24V (0.1A) transistor output (source type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-16TE16 points DC12/24V (0.1A) transistor output (source type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB2-8R8 points DC24V/AC240V (2A) relay output, 1-wire, terminal type
AJ65SBTB2-16R16 points DC24V/AC240V (2A) relay output, 1-wire, terminal type
AJ65SBTB2N-8R8 points DC24V/AC240V (2A) relay output, 2-wire, terminal type
AJ65SBTB2N-16R16 points DC24V/AC240V (2A) relay output, 2-wire, terminal type
AJ65SBTB2-8S8 points AC100-240V (0.6A) triac output, 1-wire, terminal type
AJ65SBTB2-16S16 points AC100-240V (0.6A) triac output, 1-wire, terminal type
AJ65SBTB2N-8S8 points AC100-240V (0.6A) triac output, 2-wire, terminal type
AJ65SBTB2N-16S16 points AC100-240V (0.6A) triac output, 2-wire, terminal type
Compact input/output units
AJ65SBTC1-32DT16 input points DC24V (5mA) (sink type) 1-wire 1.5msec response type; 16 output points
DC24V(0.1A) transistor output (sink type) 1-wire, one touch connector type (plug sold separately)
AJ65SBTC1-32DT116 input points DC24V (5mA) (sink type) 1-wire 0.2msec response type; 16 output points
DC24V(0.1A) transistor output (sink type) 1-wire, one touch connector type (plug sold separately)
AJ65SBTC4-16DT8 input points DC24V (5mA) (sink type) 2, 3, 4-wire, 1.5msec response type (8 sensor use);
8 output points DC24V(0.5A) transistor output (sink type) 2, 3, 4-wire, one touch connector
type (plug sold separately)
AJ65SBTW4-16DT8 input points DC24V (5mA) (sink type) 1.5msec response type, waterproof 4-wire
(8 sensor use); 8 output points DC24V(0.5A) transistor output (sink type) 1-wire,
(cap sold separately) (waterproof type)
AJ65SBTB1-16DT8 input points DC24V (7mA) (sink type) 1-wire, 1.5msec response time;
8 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-16DT18 input points DC24V (5mA) (sink type) 1-wire, 0.2msec response time;
8 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-32DT16 input points DC24V (7mA) (sink type) 1-wire, 1.5msec response time;
16 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTB1-32DT116 input points DC24V (5mA) (sink type) 1-wire, 0.2msec response time;
16 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 1-wire, terminal type
AJ65SBTCF1-32DT16 input points DC24V (5mA) (sink/source type) 1-wire, 1.5msec response time; 16 output
points DC12/24V (0.1A) transistor output (sink type) 1-wire, FCN connector (40 pin connector)
AJ65SBTB32-8DT4 input points DC24VC (7mA) (sink type) 3-wire, 1.5msec response time;
4 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 2-wire, terminal type
AJ65SBTB32-16DT8 input points DC24V (7mA) (sink type) 3-wire, 1.5msec response time;
8 output points DC24V (0.5A) transistor output (sink type) 2-wire, terminal type
Remote digital input
AJ65BTB1-16D16 points, DC24V
AJ65BTB2-16D16 points, DC24V
AJ65BTC1-32D32 points, DC24V
Remote digital output
AJ65BTB1-16T16 points, transistor, DC24V/0.5A, sink
AJ65BTB2-16T16 points, transistor, DC24V/0.5A
AJ65BTC1-32T32 points, transistor, DC24V/0.1A
AJ65BTB2-16R16 points, relay, AC240V/2A
Remote digital I/O
AJ65BTB1-16DT8 points I/P DC24V, 8 points O/P Tr., DC24V/0.5A
AJ65BTB2-16DT8 points I/P DC24V, 8 points O/P Tr., DC24V/0.5A
AJ65BTB2-16DR8 points I/P DC24V, 8 points relay, AC240V2A
Analog input
AJ65BT-64AD4 channel, 0 to ±10V or 4 to 20mA