9BMB12P2K01 SANYO DENKI

Tên thiết bị: Blower fAN

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Sanyodenki
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC SANYO DENKI TẠI VIỆT NAM

 

9BMB12P2K01

 

Model No.9BMB12P2K01
Frame size [mm]97
Frame thickness [mm]33
Frame materialPlastic
Rated voltage [V]12
Operating voltage range [V]10.8~13.2
Rated current [A]3.4
Rated input [W]40.8
Rated speed [min-1]6850
Max. airflow [m3/min]
Max. airflow [CFM]56.8
Max. static pressure [Pa]1280
Max. static pressure[inchH2O]5.14
SPL [dB(A)]66
Operating temperature[˚C]-20~+70
Expected life[h]40000/60℃
(70000/40℃)
Mass [g]190
Sensor typePulse sensor
PWM control functionYes
RibbedNo

 

Model No.Frame/
thickness 
VoltSpeed
[min-1]
Airflow
[m3/min]
Airflow
[CFM]
SPL [dB(A)]Expected
life[h]
Sensor typePWM control function
9BD24FC6-176 / 202439000.258.83940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BD24HC6-176 / 202442000.279.54140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BD24SC6-176 / 202445000.2910.24340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BFB12P2H003120 / 321237501.656.56240000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BFB24P2H003120 / 322437501.656.56240000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB12F20197 / 331245001.0436.75640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12G20197 / 331257501.3447.36140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12H20197 / 331248501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12K20197 / 331268501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12P2F0197 / 331268501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12FC7-152 / 151251000.1013.63840000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12GC7-152 / 151262000.1254.44340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12HC7-152 / 151256000.11244040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12MC7-152 / 151246000.0913.23540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24FC7-152 / 152451000.1013.63840000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24GC7-152 / 152462000.1254.44340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24HC7-152 / 152456000.11244040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12FC276 / 301226000.3110.93740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12HC276 / 301230000.3612.741.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12MC276 / 301221000.258.832.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24FC276 / 302426000.3110.93740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24HC276 / 302430000.3612.741.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24MC276 / 302421000.258.832.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG12HC1160 / 401223001.6257.25540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG12MC1160 / 401218001.2644.55040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG24HC1160 / 402423001.6257.25540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG24MC1160 / 402418001.2644.55040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ12HC2127 / 321224000.7827.54640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ12MC2127 / 321219000.6121.54040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ24HC2127 / 322424000.7827.54640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24H20197 / 332448501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24K20197 / 332468501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24P2F0197 / 332445001.0436.75640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2G0197 / 332457501.3447.36140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2H0197 / 332448501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2K0197 / 332468501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2S0197 / 332452501.2243.15940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24S20197 / 332452501.2243.15940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMC12P2G00197 / 331282001.8565.36940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMC24P2G00197 / 331282001.8565.36940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes

 

Model No.Frame/
thickness 
VoltSpeed
[min-1]
Airflow
[m3/min]
Airflow
[CFM]
SPL [dB(A)]Expected
life[h]
Sensor typePWM control function
9BD24FC6-176 / 202439000.258.83940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BD24HC6-176 / 202442000.279.54140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BD24SC6-176 / 202445000.2910.24340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BFB12P2H003120 / 321237501.656.56240000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BFB24P2H003120 / 322437501.656.56240000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB12F20197 / 331245001.0436.75640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12G20197 / 331257501.3447.36140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12H20197 / 331248501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12K20197 / 331268501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB12P2F0197 / 331268501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12FC7-152 / 151251000.1013.63840000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12GC7-152 / 151262000.1254.44340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12HC7-152 / 151256000.11244040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC12MC7-152 / 151246000.0913.23540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24FC7-152 / 152451000.1013.63840000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24GC7-152 / 152462000.1254.44340000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BC24HC7-152 / 152456000.11244040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12FC276 / 301226000.3110.93740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12HC276 / 301230000.3612.741.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD12MC276 / 301221000.258.832.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24FC276 / 302426000.3110.93740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24HC276 / 302430000.3612.741.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BD24MC276 / 302421000.258.832.540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG12HC1160 / 401223001.6257.25540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG12MC1160 / 401218001.2644.55040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG24HC1160 / 402423001.6257.25540000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BG24MC1160 / 402418001.2644.55040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ12HC2127 / 321224000.7827.54640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ12MC2127 / 321219000.6121.54040000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
109BJ24HC2127 / 322424000.7827.54640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24H20197 / 332448501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24K20197 / 332468501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMB24P2F0197 / 332445001.0436.75640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2G0197 / 332457501.3447.36140000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2H0197 / 332448501.1139.25740000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2K0197 / 332468501.6156.86640000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24P2S0197 / 332452501.2243.15940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMB24S20197 / 332452501.2243.15940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorNo
9BMC12P2G00197 / 331282001.8565.36940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes
9BMC24P2G00197 / 331282001.8565.36940000/60℃
(70000/40℃)
Pulse sensorYes