5IK90A-GCT2 5IK90UCT2-100 5IK90KF-5H240B

Tên thiết bị: Motor gear

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM - ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC ORIENTAL MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

 

Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
5IK90A-GCSingle-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90A-GCT2Single-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90A-UASingle-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90A-UAT2Single-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90A-UCSingle-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90A-UCT2Single-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-90W
5IK90GC-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90GC-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90GC-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90GC-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90GC-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90GC-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90GC-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90GC-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90GC-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90GC-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90GC-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90GC-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90GC-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90GC-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90GC-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
5IK90GC-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90GC-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90GC-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W
5IK90GCT2-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90GCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90GCT2-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90GCT2-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90GCT2-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90GCT2-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90GCT2-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90GCT2-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90GCT2-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90GCT2-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90GCT2-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90GCT2-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90GCT2-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90GCT2-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90GCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
 
5IK90GCT2-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90GCT2-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90GCT2-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W
5IK90GVR-GCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90GVR-GCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90GVR-UASingle-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90GVR-UAT2Single-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90GVR-UCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90GVR-UCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-90W
5IK90KF-5H100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10090W
5IK90KF-5H10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1090W
5IK90KF-5H120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12090W
5IK90KF-5H15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1590W
5IK90KF-5H160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16090W
5IK90KF-5H200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20090W
5IK90KF-5H20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2090W
5IK90KF-5H240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24090W
5IK90KF-5H25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2590W
5IK90KF-5H30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3090W
5IK90KF-5H40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4090W
5IK90KF-5H50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5090W
5IK90KF-5H60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6090W
5IK90KF-5H80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8090W
5IK90KF-5L100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10090W
5IK90KF-5L10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1090W
5IK90KF-5L120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12090W
5IK90KF-5L15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1590W
5IK90KF-5L160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16090W
5IK90KF-5L200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20090W
5IK90KF-5L20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2090W
5IK90KF-5L240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24090W
5IK90KF-5L25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2590W
5IK90KF-5L30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3090W
5IK90KF-5L40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4090W
5IK90KF-5L50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5090W
5IK90KF-5L60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6090W
5IK90KF-5L80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8090W
5IK90KG-5H100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10090W
5IK90KG-5H10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1090W
5IK90KG-5H120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12090W
5IK90KG-5H15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1590W
5IK90KG-5H160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16090W
5IK90KG-5H200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20090W
5IK90KG-5H20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2090W
5IK90KG-5H240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24090W
5IK90KG-5H25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2590W
5IK90KG-5H30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3090W
5IK90KG-5H40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4090W
5IK90KG-5H50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5090W
5IK90KG-5H60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6090W
5IK90KG-5H80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8090W
5IK90KG-5L100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10090W
5IK90KG-5L10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1090W
5IK90KG-5L120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12090W
5IK90KG-5L15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1590W
5IK90KG-5L160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16090W
5IK90KG-5L200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20090W
5IK90KG-5L20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2090W
5IK90KG-5L240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24090W
5IK90KG-5L25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2590W
5IK90KG-5L30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3090W
5IK90KG-5L40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4090W
5IK90KG-5L50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5090W
5IK90KG-5L60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6090W
5IK90KG-5L80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8090W
5IK90KR-5H100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10090W
5IK90KR-5H10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1090W
5IK90KR-5H120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12090W
5IK90KR-5H15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1590W
5IK90KR-5H160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16090W
5IK90KR-5H200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20090W
5IK90KR-5H20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2090W
5IK90KR-5H240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24090W
5IK90KR-5H25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2590W
5IK90KR-5H30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3090W
5IK90KR-5H40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4090W
5IK90KR-5H50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5090W
5IK90KR-5H60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6090W
5IK90KR-5H80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8090W
5IK90KR-5L100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10090W
5IK90KR-5L10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1090W
5IK90KR-5L120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12090W
5IK90KR-5L15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1590W
5IK90KR-5L160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16090W
5IK90KR-5L200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20090W
5IK90KR-5L20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2090W
5IK90KR-5L240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24090W
5IK90KR-5L25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2590W
5IK90KR-5L30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3090W
5IK90KR-5L40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4090W
5IK90KR-5L50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5090W
5IK90KR-5L60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6090W
5IK90KR-5L80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8090W
5IK90UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
5IK90UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W
5IK90UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
5IK90UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W
5IK90UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
5IK90UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W
5IK90UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10090W
5IK90UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.590W
5IK90UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12090W
5IK90UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1590W
5IK90UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15090W
5IK90UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1890W
5IK90UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18090W
5IK90UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2590W
5IK90UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3090W
5IK90UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3690W
5IK90UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft590W
5IK90UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5090W
5IK90UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft690W
5IK90UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6090W
5IK90UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.590W
5IK90UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7590W
5IK90UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft990W
5IK90UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9090W

Specifications

Frame Size90mm
Shaft/Gear TypeCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft
Gear Ratio240
TypeLead Wire Type
Electromagnetic BrakeWithout
Time RatingContinuous
Output90W
Voltage / Frequency / CurrentSingle-Phase 110VAC / 60Hz / 1.44A
Single-Phase 115VAC / 60Hz / 1.44A
Rated Torque / Rated SpeedSingle-Phase 110VAC / 60Hz: 53.9N·m / 7.5r/min
Single-Phase 115VAC / 60Hz: 53.9N·m / 7.5r/min
Speed When Gearhead is AttachedSingle-Phase 110VAC / 60Hz: 7.5r/min
Single-Phase 115VAC / 60Hz: 7.5r/min
Permissible Load Inertia J115200 (At Instantaneous Stop :38400) ×10^-4kg・m^2
Starting Torque When Gearhead is Attached (Time Rating: Continuous)Single-Phase 110VAC / 60Hz: 53.9N·m
Single-Phase 115VAC / 60Hz: 53.9N·m
Capacitance20μF
StandardUL、CSA、GB
CE Markingaffixed
Overheat Protection Device TypeBuilt-in thermal protector
Mass6.2kg
  • TP: This indicates that there is a built-in thermal protector (automatic return type). If a motor overheats for any reason, the thermal protector is activated and the motor is stopped. When the motor temperature drops, the thermal protector closes and the motor restarts automatically. Be sure to turn the power supply off before inspecting.
    ● The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50 Hz: 1500 r/min, 60 Hz: 1800 r/min) by the gear ratio.
    The actual speed is up to 30% less depending on the load.