5IK60KG-5L80B 5IK60UCT2-180

Tên thiết bị: 5IK60UCT2-180

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM - ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC ORIENTAL MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

Component Name

  • 5IK60KG(Motor)
  • 5L80B(Gearhead)

 

Production Information

Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
5IK60KG-5L80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60KR-5H100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KR-5H10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KR-5H120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KR-5H15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KR-5H160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KR-5H200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KR-5H20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KR-5H240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KR-5H25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KR-5H30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KR-5H40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KR-5H50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KR-5H60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KR-5H80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KR-5L100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KR-5L10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KR-5L120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KR-5L15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KR-5L160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KR-5L200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KR-5L20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KR-5L240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KR-5L25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KR-5L30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KR-5L40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KR-5L50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KR-5L60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W
5IK60KR-5L80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
5IK60KG-5L80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60KR-5H100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KR-5H10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KR-5H120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KR-5H15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KR-5H160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KR-5H200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KR-5H20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KR-5H240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KR-5H25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KR-5H30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KR-5H40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KR-5H50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KR-5H60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KR-5H80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KR-5L100BSingle-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KR-5L10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KR-5L120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KR-5L15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KR-5L160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KR-5L200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KR-5L20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KR-5L240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KR-5L25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KR-5L30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KR-5L40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KR-5L50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KR-5L60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W
5IK60KR-5L80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W