5IK40KR-5L240B Oriental Motor

Tên thiết bị: Motor 5IK40KR-5L240B

Xuất xứ: Japan

Tình trạng: Còn hàng

Phân loại: Old Products
Giá liên hệ
Ngoài ra có thể liên hệ thông qua Hotline: 028. 3636 8733 Hoặc gửi mail trực tiếp về: info@dpcvietnam.com

DPCVIETNAM - ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC ORIENTAL MOTOR TẠI VIỆT NAM

 

 

Production Information: Current product

Component Name:

  • 5IK40KR(Motor)
  • 5L240B(Gearhead)

 

Spepcification:

Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
5IK40KR-5L10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1040W
5IK40KR-5L120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12040W
5IK40KR-5L15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1540W
5IK40KR-5L160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16040W
5IK40KR-5L200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20040W
5IK40KR-5L20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2040W
5IK40KR-5L240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24040W
5IK40KR-5L25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2540W
5IK40KR-5L30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3040W
5IK40KR-5L40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4040W
5IK40KR-5L50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5040W
5IK40KR-5L60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6040W
5IK40KR-5L80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8040W
5IK40UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK60A-GCSingle-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-GCT2Single-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UASingle-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UAT2Single-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UCSingle-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UCT2Single-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60GC-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60GC-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60GC-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60GC-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60GC-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60GC-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60GC-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60GC-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60GC-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60GC-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60GC-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60GC-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60GC-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60GC-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60GC-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60GC-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60GC-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60GC-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60GC-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60GC-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60GCT2-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60GCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60GCT2-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60GCT2-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60GCT2-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60GCT2-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60GCT2-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60GCT2-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60GCT2-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60GCT2-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60GCT2-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60GCT2-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60GCT2-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60GCT2-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60GCT2-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60GCT2-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60GCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60GCT2-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60GCT2-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60GCT2-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60GVH-GCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-GCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UASingle-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UAT2Single-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60KF-5H100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KF-5H10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KF-5H120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KF-5H15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KF-5H160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KF-5H200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KF-5H20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KF-5H240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KF-5H25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KF-5H30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KF-5H40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KF-5H50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KF-5H60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KF-5H80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KF-5L100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KF-5L10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KF-5L120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KF-5L15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KF-5L160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KF-5L200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KF-5L20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KF-5L240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KF-5L25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KF-5L30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KF-5L40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KF-5L50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KF-5L60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W
5IK60KF-5L80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60KG-5H100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KG-5H10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KG-5H120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KG-5H15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KG-5H160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KG-5H200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KG-5H20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KG-5H240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KG-5H25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KG-5H30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KG-5H40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KG-5H50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KG-5H60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KG-5H80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KG-5L100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KG-5L10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KG-5L120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KG-5L15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KG-5L160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KG-5L200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KG-5L20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KG-5L240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KG-5L25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KG-5L30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KG-5L40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KG-5L50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KG-5L60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W

 

 

 

Product NameVoltageSpeedFrame SizeShaft/Gear TypeGear RatioOutput
5IK40KR-5L10BSingle-Phase 220/230VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1040W
5IK40KR-5L120BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12040W
5IK40KR-5L15BSingle-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1540W
5IK40KR-5L160BSingle-Phase 220/230VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16040W
5IK40KR-5L200BSingle-Phase 220/230VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20040W
5IK40KR-5L20BSingle-Phase 220/230VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2040W
5IK40KR-5L240BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24040W
5IK40KR-5L25BSingle-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2540W
5IK40KR-5L30BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3040W
5IK40KR-5L40BSingle-Phase 220/230VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4040W
5IK40KR-5L50BSingle-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5040W
5IK40KR-5L60BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6040W
5IK40KR-5L80BSingle-Phase 220/230VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8040W
5IK40UA-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UA-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UA-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UA-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UA-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UA-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UA-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UA-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UA-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UA-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UA-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UA-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UA-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UA-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UA-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UA-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UA-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UA-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UA-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UA-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UAT2-100Single-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UAT2-12.5Single-Phase 110/115VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UAT2-120Single-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UAT2-15Single-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UAT2-150Single-Phase 110/115VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UAT2-18Single-Phase 110/115VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UAT2-180Single-Phase 110/115VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UAT2-25Single-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UAT2-250Single-Phase 110/115VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UAT2-30Single-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UAT2-300Single-Phase 110/115VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UAT2-36Single-Phase 110/115VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UAT2-5Single-Phase 110/115VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UAT2-50Single-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UAT2-6Single-Phase 110/115VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UAT2-60Single-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UAT2-7.5Single-Phase 110/115VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UAT2-75Single-Phase 110/115VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UAT2-9Single-Phase 110/115VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UAT2-90Single-Phase 110/115VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UC-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UC-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UC-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UC-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UC-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UC-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UC-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UC-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UC-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UC-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UC-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UC-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UC-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UC-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UC-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UC-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UC-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UC-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UC-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UC-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK40UCT2-100Single-Phase 220/230VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10040W
5IK40UCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC144r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.540W
5IK40UCT2-120Single-Phase 220/230VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12040W
5IK40UCT2-15Single-Phase 220/230VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1540W
5IK40UCT2-150Single-Phase 220/230VAC12r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15040W
5IK40UCT2-18Single-Phase 220/230VAC100r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1840W
5IK40UCT2-180Single-Phase 220/230VAC10r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18040W
5IK40UCT2-25Single-Phase 220/230VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2540W
5IK40UCT2-250Single-Phase 220/230VAC7.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25040W
5IK40UCT2-30Single-Phase 220/230VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3040W
5IK40UCT2-300Single-Phase 220/230VAC6r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30040W
5IK40UCT2-36Single-Phase 220/230VAC50r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3640W
5IK40UCT2-5Single-Phase 220/230VAC360r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft540W
5IK40UCT2-50Single-Phase 220/230VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5040W
5IK40UCT2-6Single-Phase 220/230VAC300r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft640W
5IK40UCT2-60Single-Phase 220/230VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6040W
5IK40UCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC240r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.540W
5IK40UCT2-75Single-Phase 220/230VAC24r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7540W
5IK40UCT2-9Single-Phase 220/230VAC200r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft940W
5IK40UCT2-90Single-Phase 220/230VAC20r/min (60Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9040W
5IK60A-GCSingle-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-GCT2Single-Phase 220/230VAC1500r/min (50Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UASingle-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UAT2Single-Phase 110/115VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UCSingle-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60A-UCT2Single-Phase 220/230VAC1800r/min (60Hz)90mmRound Shaft Type-60W
5IK60GC-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60GC-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60GC-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60GC-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60GC-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60GC-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60GC-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60GC-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60GC-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60GC-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60GC-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60GC-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60GC-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60GC-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60GC-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60GC-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60GC-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60GC-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60GC-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60GC-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60GCT2-100Single-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft10060W
5IK60GCT2-12.5Single-Phase 220/230VAC120r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12.560W
5IK60GCT2-120Single-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft12060W
5IK60GCT2-15Single-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1560W
5IK60GCT2-150Single-Phase 220/230VAC10r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft15060W
5IK60GCT2-18Single-Phase 220/230VAC83r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft1860W
5IK60GCT2-180Single-Phase 220/230VAC8.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft18060W
5IK60GCT2-25Single-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft2560W
5IK60GCT2-250Single-Phase 220/230VAC6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft25060W
5IK60GCT2-30Single-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3060W
5IK60GCT2-300Single-Phase 220/230VAC5r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft30060W
5IK60GCT2-36Single-Phase 220/230VAC41r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft3660W
5IK60GCT2-5Single-Phase 220/230VAC300r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft560W
5IK60GCT2-50Single-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft5060W
5IK60GCT2-6Single-Phase 220/230VAC250r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft660W
5IK60GCT2-60Single-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft6060W
5IK60GCT2-7.5Single-Phase 220/230VAC200r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7.560W
5IK60GCT2-75Single-Phase 220/230VAC20r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft7560W
5IK60GCT2-9Single-Phase 220/230VAC166r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft960W
5IK60GCT2-90Single-Phase 220/230VAC16.6r/min (50Hz)90mmCombination Type Parallel Shaft9060W
5IK60GVH-GCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-GCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UASingle-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UAT2Single-Phase 110/115VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UCSingle-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60GVH-UCT2Single-Phase 220/230VAC-90mmPinion Shaft Type-60W
5IK60KF-5H100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KF-5H10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KF-5H120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KF-5H15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KF-5H160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KF-5H200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KF-5H20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KF-5H240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KF-5H25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KF-5H30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KF-5H40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KF-5H50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KF-5H60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KF-5H80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KF-5L100BSingle-Phase 110/115VAC18r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KF-5L10BSingle-Phase 110/115VAC180r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KF-5L120BSingle-Phase 110/115VAC15r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KF-5L15BSingle-Phase 110/115VAC120r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KF-5L160BSingle-Phase 110/115VAC11.2r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KF-5L200BSingle-Phase 110/115VAC9r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KF-5L20BSingle-Phase 110/115VAC90r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KF-5L240BSingle-Phase 110/115VAC7.5r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KF-5L25BSingle-Phase 110/115VAC72r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KF-5L30BSingle-Phase 110/115VAC60r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KF-5L40BSingle-Phase 110/115VAC45r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KF-5L50BSingle-Phase 110/115VAC36r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KF-5L60BSingle-Phase 110/115VAC30r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W
5IK60KF-5L80BSingle-Phase 110/115VAC22r/min (60Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft8060W
5IK60KG-5H100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft10060W
5IK60KG-5H10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1060W
5IK60KG-5H120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft12060W
5IK60KG-5H15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft1560W
5IK60KG-5H160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft16060W
5IK60KG-5H200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft20060W
5IK60KG-5H20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2060W
5IK60KG-5H240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft24060W
5IK60KG-5H25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft2560W
5IK60KG-5H30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft3060W
5IK60KG-5H40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft4060W
5IK60KG-5H50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft5060W
5IK60KG-5H60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft6060W
5IK60KG-5H80BSingle-Phase 220/230VAC18.7r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Hollow Shaft8060W
5IK60KG-5L100BSingle-Phase 220/230VAC15r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft10060W
5IK60KG-5L10BSingle-Phase 220/230VAC150r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1060W
5IK60KG-5L120BSingle-Phase 220/230VAC12.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft12060W
5IK60KG-5L15BSingle-Phase 220/230VAC100r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft1560W
5IK60KG-5L160BSingle-Phase 220/230VAC9.3r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft16060W
5IK60KG-5L200BSingle-Phase 220/230VAC7.5r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft20060W
5IK60KG-5L20BSingle-Phase 220/230VAC75r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2060W
5IK60KG-5L240BSingle-Phase 220/230VAC6.2r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft24060W
5IK60KG-5L25BSingle-Phase 220/230VAC60r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft2560W
5IK60KG-5L30BSingle-Phase 220/230VAC50r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft3060W
5IK60KG-5L40BSingle-Phase 220/230VAC37r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft4060W
5IK60KG-5L50BSingle-Phase 220/230VAC30r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft5060W
5IK60KG-5L60BSingle-Phase 220/230VAC25r/min (50Hz)90mmCombination Type Right-Angle,Solid Shaft6060W